Världens vanligaste metall

Aluminium! Linder tillverkar båtar och kanoter i aluminium. Ett smart val på flera sätt. Som den vanligaste metallen i jordskorpan så finns det mycket av detta grundämne som räknas till lättmetallerna. Just tillgången har gjort metallen populär i många konstruktioner. Allt från livsmedelsförpackningar till flygplan. Och båtar!

Trots tillgången så lever aluminium, till skillnad från plast, i vårt eviga kretslopp. Den är återvinningsbar fullt ut utan att tappa de unika egenskaperna på vägen.

Det påstås ofta att aluminium inte rostar, korroderar. Det är inte riktigt sant. Vad som däremot är sant är att det inte rostar inom ett intervall som är vanliga miljöer. Mellan ph-värde 4 och 9 bildar materialet en skyddande oxidfilm om ca 10 nanometer. I mera exotiska miljöer som är sura eller starkt basiska så används legeringar med mangan eller magnesium som gör aluminiumet ytterligare korrosionsbeständigt.

Aluminiumets egenskaper för diverse konstruktioner gör bl a att den låga vikten i kombination med styrkan sparar energi inom själva användandet. Ännu ett argument för en aluminiumbåt.

Till skillnad mot andra material som används i båtar som inte är återvinningsbara (armerad plast) och som dessutom då tömmer ändliga resurser cirkulerar aluminium. Vid återvinning är då energiåtgången endast ca 5 procent i jämförelse med jungfrulig produktion.

Aluminium kritiseras ibland för just energiåtgången vid den initiala framställningen. Ett motargument från producenter av material som inte cirkulerar och som faktiskt inte är helt korrekt. Energi mäts över tid, vilken åtgång och påverkan en produkt har under sin livstid. Och efter. Material som tömmer våra gemensamma resurser och svårligen inte ens kan eldas efter produktens livstid (t ex glasfiberarmerad plast) ger så klart ett större bidrag till vårt gemensamma sopberg. Och energiåtgång.

 

LÄTT - STARKT - UNDERHÅLLSFRITT OCH ÅTERVINNINGSBART!
Den aluminiumlegering vi använder är stark. Och lätt! Våra båtar och kanoter tål tuffa tag och landkänningar. Inget lappande och lagande med starka kemikalier. Den låga egenvikten tjänar såväl du som energiåtgången på. Med våra rötter, den småländska myllan och alla våra sjöar, så hyllar vi den klassiska träekan. Den har många fördelar, inte minst då den uppmanar dig att inte skynda. Den kräver omsorg. Och underhåll.

Aluminiumet tar med sig träekans stora fördel, kretsloppet. Med en aluminiumbåt adderar vi ytterligare fördelar. Styrka och lätthet, och - underhållsfrihet. Skroven rengör du med vatten och svamp. Möjligen lite såpa. Något mera behöver du inte göra.