Återvinningsbara produkter

Världens största sopberg finns i Stilla Havet. Av alla platser. Skräpet har samlats där pga två stora virvlar som effektivt har fångat vårt samhälles rester och skapat en flytande kontinent två gånger större än USA's landyta. Det mesta är plast. Plast som inte bryts ner. Evigt fångat i sin form utan någon möjlighet att återföras till kretsloppet.

Vi tänker inte bidra till denna sophög. Eller andra. Materialvalet i våra skrov är aluminium. Det spill som blir över, vilket redan är mycket begränsat pga av vår optimerade produktion, återförs effektivt till aluminiumproducenterna. Andra detaljer som du finner hos våra produkter utgörs bland annat av plast. Det är alltså skillnad på plast och plast. Linder Aluminiumbåtar är idag kvalificerade enligt framtidens producentansvar och våra produkter är näst intill 100 procent återvinningsbara. Linder är en av få småbåtstillverkare som använder flytkroppar av Polyetenskum som är en termoplast som kan återvinnas eller brännas fritt vid energiåtervinning utan giftiga förbränningsgaser.

Hur vi tillsammans, du och vi, begränsar framtidens sopberg handlar om hur vi "handlar". Val av produkter tycker vi skall avgöras av hur länge du kan nyttja dem. Dess längre dess bättre. Vi tycker också att våra gemensamma val skall avgöras av vilket ansvar producenten tar. Och slutligen, när vi väl förbrukat något, se till att det hamnar där det hör hemma och gör minst påverkan. Vår produktion är resurssnål. Datorkraft och CAD-system gör att vi får ut optimalt av vårt råmaterial, aluminiumplåten. Modern robot-teknik förbättrar ännu ett steg vår redan goda arbetsmiljö där vi uteslutit kemikalier, svetsning eller andra miljöbelastande processer. Vi genererar därför inte heller några utsläpp lokalt i anslutning till vår fabrik.

 

BRUK OCH "ÅTERBRUK"
En gammal sanning är att det bästa miljöargumentet är att produkter håller länge. En Linderbåt eller Linder kanot. Inkas, har lång brukstid. Hur lång vet vi inte då våra aluminiumprodukter bara funnits i dryga 30 år. Därför känns det upplyftande när vi ser någon av våra tidigare modeller, lika funktionella som en sprillans ny. Säkerligen visar en äldre Linderbåt tecken av tidens tand. En viss patina. Vi tycker att det är status. En annan form av status som går i motsatt riktning mot den moderna tidens köp- och slängfilosofi.

Någon kan tycka att det är företagsekonomiskt vanvett att som Linder bygga produkter som håller kanske en mansålder. Det tycker inte vi. Kvalitet och återvinning är inte bara för egen vinning. Därför tror vi stenhårt på att framtidens företag är i samklang med vad ett uthålligt samhälle kräver. Återvinning är vinning för oss alla.