Sittdynor, sats akter 460

Sittdynor, sats akter 460

Nr 1. Ryggstödsdyna
Nr 2. Sittdyna aktertoft styrbord
Nr 3. Sittdyna aktertoft mitt
Nr 4. Sittdyna aktertoft babord

5 830 SEK
Artikelnummer: 627460