Frågor och svar

Linder har sedan länge valt att låta sina båtar certifieras av Det Norske Veritas. Idag har Linder ett avtal som medför en kontinuerlig process från ide och konstruktion till produktion av färdiga båtar som medför att Linder levererar båtar som uppfyller kraven och som är säkra och trygga för dess ägare och användare.Det Norske Veritas är ett av världens största och mest välrenommerade klassnings och certifierings företag erkända för sin kunskap och noggrannhet. Det första regelverket för fritidsbåtar kom 1907 och har följts av ett kontinuerligt arbete att utveckla och påverka regelverk för fritidsbåtar.Samarbetet mellan Linder och Det Norske Veritas syns tydligt genom de gröna skyltar som sitter bredvid CE märket och som tydligt talar om att en oberoende tredjepart, Det Norske Veritas, har certifierat båten och att Linder är en seriös tillverkare som tar ansvar för sin produkt.

Ja, de finns som reservdel.

CE-märket är en symbol som sätts på produkter och som visar att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i ett eller flera EU-direktiv. CE-märket fungerar därigenom som ett pass som ger en produkt fri rörlighet inom hela EU. När en produkt uppfyller kraven i lagtexten får den bära CE-märket och säljas i hela EU/EES-området.

Tänk på att båtens hela vikt måste vila på kölen och inte sidostödet! Sidostödet är enbart till för att stödja båten i sidled. Vid trailning av en Linder båt rekommenderar vi dubbla sidostödhjul alternativt längsgående sidostöd. Fogelsta har längsgående sidostöd som tillbehör. Fogelsta vill gärna poängtera att det är viktigt med rätt storlek på trailer. Många konsumenter väljer gärna en storlek för liten av ekonomiska skäl. Se www.fogelsta.com

Båten oxiderar. Det bildas en grå/vit matt skyddande hinna. Under tiden kan det ske fläckvis, men det jämnar ut sig. Du kan välja mellan att spola av den med bilschampoo och högtryckstvätt eller fräscha upp båten med Hempels Alu-Guard (en parrafinolja) för en blankare yta.