HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND

Våra produkter vilar på, och springer ur, en tämligen robust filosofi som formats i den småländska myllan under många generationer. Vi producerar smart. Med lite spill. En ”trend” som under sekler varit uthållig i de trakter där vi verkar. Vi tillverkar dessutom våra båtar och kanoter i ett material som är i ständigt kretslopp, aluminium. 

Världens vanligaste metall

Aluminium som utvinns ur Bauxit är den vanligaste metallen i jordskorpan. Just tillgången har gjort metallen populär i många konstruktioner. Allt från livsmedelsförpackningar, bilar, flygplan och – båtar! Trots tillgången så lever aluminium, till skillnad från plast, i vårt eviga kretslopp. Aluminium är energikrävande vid den jungfruliga förädlingen, men redan vid den första generationen återvinning är den mer energieffektiv än andra material.
Aluminium har flera fördelar vid konstruktion. Lätt och ändå starkt. Och inte minst – aluminium har låg korrosionsbenägenhet.

Ett formsträckt skrov

Aluminium har ytterligare en stor fördel när det kommer till konstruktion av t ex karosser, balkar och som här skrov, det är synnerligen formbart.
Linder Aluminiumbåtar tillverkar med så kallad formsträckning. Skrovplåten dras över en form. En matris som ger de bekanta mjuka och harmoniska linjer som utgör ett av våra signum. Formningstekniken sparar energi då den i merparten av våra aluminiumlegeringar bearbetningshärdar plåten som därmed inte kräver varmhärdning.
Där andra tillverkare svetsar, eller i sämsta fall nitar samman skrovsidorna, sammanfogar Linder de båda skrovsidorna med skruv och en unik kölprofil. Tätningen är så exakt att ljus eller syre inte når tätningsmassan och därmed undgår åldring. Vår tillverkningsmetod ger en överlägsen finish där färre fogar minskar risken för läckage och förslitningar.

Idyllisk bild av svensk kust, i kvällssol. Fyra unga personer i en aluminiumbåt från Linder.

Stabila, sjövärdiga och säkra

Materialvalet och kombinationen med väl utformade och beräknade skrovprofiler gör att våra båtar är mycket sjövärdiga. Vi vet efter år av gensvar från nöjda kunder och genom alla de tester som bland annat olika fackpress genomfört, att våra produkter är uppskattade för sin stabila och säkra konstruktion.

Ett naturligt val

I dag tillverkar vi båtar i två olika klasser och dessutom kanoter. Våra båtar och kanoter har mycket gemensamt. Extremt sjövärdiga, osänkbara och ändå lätta. En Linderbåt ger mera fart med färre hästkrafter. Aluminiumets unika egenskaper i kombination med våra skrovprofiler borgar för det.
Vårt sortiment rymmer båtar som framdrivs med motorer från 2.5 hk till 100 hk. Från någon knop till hela 38 knop. Oavsett vilket behov du har så är det ett val med lite mindre motor.

Ungt par går på stranden. I bakgrunden deras båt som de dragit upp på land. Det är en solig dag.