Nu finns det även åror  i alumnium i längderna 7 och 10 fot.

En åra i aluminium.

Mer Lindernytt