Tillverkad av aluminium/durkplåt med luckor. Kan användas med fiskestol.

Bilden visar fiskeplattformen till sportfiskebåtarna 445 Max och Basic från Linder.

Mer Lindernytt