Kanoter

Alla våra kanoter har två sitsar i standardutförande. Som tillbehör kan du välja till max två extrasitsar. Antal stag kan skilja beroende på modell.

Inkas aluminiumkanoter