Contains: 

4 fenders navy blue (diameter 130 mm, length 370 mm)
4 fenders protection 
4 ropes for fender 
1 anchor 3.5 kg 
1 anchor line 35 m
2 mooring ropes 6 m 
1 bailer 
1 sponge
Suitable for Fishing 410/440, Sportsman 355/400/445 and Arkip 460.

Produktbild. Produkter som är bra att ha när man ska förtöja en båt.

More Linder news